Kindercoaching

Naast mijn passie voor voeding en gezondheid heb ik ook een passie voor het welzijn van kinderen. In veel verschillende omstandigheden komen er kinderen ter wereld, ieder kind stapt op dat moment onbewust in een wereld waar ook zijn/haar bagage gecreërd wordt. Vaak zijn ouders of voogden niet bewust van de bagage die hun kind opbouwt of al met zich mee draagt. Deze bagage kan invloed hebben op het functioneren van een kind.  Ik vind het een eer om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan gezinnen, door kinderen weer in hun kracht te zetten op een speelse manier. 

 

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is spelenderwijs en oplossingsgerichte hulp bieden aan een kind waar nodig. Soms zit een kind niet lekker in zijn vel, voelt het kind zich boos, verdrietig of angstig, heeft weinig zelfvertrouwen of moeite met de scheiding van de ouders, wordt gepest, heeft last van zijn of haar hooggevoeligheid, slaapt slecht, moppert of piekert veel en zo zijn er nog veel meer redenen om een kindercoach in de hand te nemen. Door middel van het voeren van coaching- gesprekken gecombineerd met speelse elementen/ werkmethoden wordt aan de hulpvraag gewerkt.

 

Samen met het kind ontdekken we welke kwaliteiten en krachten het kind in zich heeft en hoe deze te gebruiken zijn in de situaties die voor het kind moeilijk zijn of om nieuwe vaardigheden te leren. De focus ligt niet op het probleem, maar juist op het realiseren van succeservaringen. Het kind staat centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces.

 

Het is de bedoeling om het kind sterk te maken, een positief zelfbeeld te laten ontwikkelen, in zijn eigen kracht te zetten. Als een kind positief naar zichzelf kan kijken, kan het de hele wereld aan. Uiteraard moet het probleem – de hulpvraag – duidelijk worden en vanaf dat moment wordt er gewerkt aan oplossingen. Het kind heeft de oplossingen al in zich. Als kindercoach help ik het kind om deze aan de oppervlakte te krijgen.

Werkwijze 

 

Kennismaking

Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het kennismakingsgesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en mij wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook wordt besproken wat ik als kindercoach kan betekenen voor het kind en de ouders. 

 

Intake

Wanneer wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek van ruim een uur, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd. Met het intakegesprek start het hulpverleningstraject. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s)/verzorger(s) meer uitgebreid besproken. Het kind is hier niet bij aanwezig.

 

Coaching

Daarna volgen er aantal sessies van een uur met het kind, afgestemd op zijn/haar behoefte. Samen met het kind ga ik kijken wat het nodig heeft, leg ik uit wat de bedoeling is van de bijeenkomsten en zullen we samen de hulpvraag van het kind ontdekken.Door middel van verschillende oplossingsgerichte spel- en interventietechnieken gaan we op zoek naar de oplossing. Ik gebruik daarvoor verschillende methoden zoals onder andere; spelen, praten, metaforen, poppenkast, handpoppen, schilderen, fantasieverhalen, rollenspellen, fantaseren, kleien, dromen, verhalen maken, meditatie. Dit is afhankelijk van de interesses van het kind. De ouder(s)/verzorger(s) zijn bij deze sessies niet aanwezig.

 

Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 4 tot 6 sessies. Tijdens een oudergesprek wordt steeds in overleg besloten of het traject wordt vervolgd en/of hoeveel sessies nog zullen volgen. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg.

Indien nodig is neem ik ook tussentijds contact met u op.

 

Na een aantal sessies volgt een oudergesprek, dit kan een tussengesprek of een eindgesprek zijn. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat en er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan (dit na overleg met het kind over wat er verteld mag worden). We kijken dan samen of het nog nodig is er een vervolg aan te geven. Er kan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal van de vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, hoe complex het probleem is en de ondersteuning vanuit de thuissituatie. Na weer een aantal sessies vindt er opnieuw een evaluatiegesprek plaats.

 

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Vul dan het onderstaande formulier in. 

 

​© 2015 by Sharon Asscher - Looyen

Voeding maakt je beter    

 

Disclaimer                                   

Contact

info@voedingmaaktjebeter.nl

+31652674107

Amsterdam 

 

  • Wix Twitter page
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon